Onze mobiele toestellen veranderen niet alleen wat we doen,

ze veranderen ook ons gedrag en hoe we met elkaar omgaan. S. Turkle

<< Terug

In gesprek

Digitale overvloed, continue bereikbaarheid en hoge reactiviteit in privétijd of tijdens werkoverleggen. Het houdt ons allemaal op een manier bezig. Maar we praten er formeel nog weinig over. We weten wel via welk medium we communiceren in verschillende situaties, maar veel staat niet op papier. Een spoedklus bijvoorbeeld, gaat dat via mail, whatsapp of bellen?

Een relevante vraag, want wanneer het via alle drie binnen kan komen houden we alle drie door de dag heen in de gaten. Inkomend mailverkeer haalt ons achter de computer uit onze concentratie of de mobiel ontvangt een melding tijdens een goed gesprek. Met een veeleisende baan kan deze afleiding onnodige beetjes stress veroorzaken. En dit bouwt zich op tot een moment van rust.

Digitaal bewustzijn

Werkgerelateerde whatsappgroepen op de privémobiel of alle privécontacten verhuisd naar de werkmobiel? In beide gevallen gaan whatsappgroepen structureel mee op vakantie. En wanneer dit de norm is nemen ook medewerkers met twee telefoons hun werkmobiel mee op reis. Deze normen binnen organisatieculturen ontstaan, zonder dat de werkgever er om vraagt.

.

Met je team

Wanneer we met ons team in gesprek gaan over onze digitale gewoonten worden we bewust van de oorsprong. We leren hierbij van collega’s hoe zij de bereikbaarheid en digitale werkdruk ervaren. En we zien waar de ruimte voor verbetering zit. Vanuit dit bewustzijn komen we tot inzichten en oplossingen om de ervaren digitale werkdruk te verlagen.

Deze inzichten ontstaan in een verrijkend teamgesprek. Samen verkennen we wanneer (on)bereikbaarheid ons dient en wanneer het ons in de weg staat. Het gesprek start vanuit inzicht in de neurologische gevolgen van bereikbaarheid, reactiviteit, rustmomenten en concentratie. In opvolging op het teamgesprek zijn trainingen, workshops, (team)coaching of advies mogelijk.

Het recht op onbereikbaarheid

N.B. Onlang is het wetsvoorstel voor het recht op onbereikbaarheid door Tweede Kamerlid Gijs van Dijk ingediend. De Raad van State vormt hier een advies over. De laatste stand van zaken vind je hier. Bij aanname van het wetsvoorstel wordt de werkgever verplicht om het gesprek met medewerkers aan te gaan over (on)bereikbaarheid buiten werktijd.

Wil jij in gesprek met jouw team over (on)bereikbaarheid en digitaal welzijn? Neem dan hieronder contact op voor een verkennend gesprek.