<< Terug

De visie

Het zit in onze aard om druk bezig te zijn. Dit is een gewoonte waar we ons goed bij voelen. Maar onafgebroken mentale bezigheid zorgt voor een overdaad aan prikkels. En dit geeft stress. Stress wordt opgebouwd wanneer we vaak multitasken en weinig transitietijd hebben. Tijdens overleggen en tussen afspraken door is het gebruikelijk geworden om ingekomen berichten te verwerken. De continue stroom aan digitale communicatie spoort ons aan om vaak en snel te reageren. Niet weten wat er op een reactie wacht schept een gevoel van onrust. Vaak geven we onbewust gehoor aan dat gevoel. En meestal op basis van onbesproken regels en zelf opgelegde verwachtingen. We ontdekken hoe dit anders kan tijdens een goed gesprek hierover met collega’s en leidinggevenden.

En dat gesprek is hard nodig, want cumulatieve stress verstoort het contact met onszelf en de ander. En die verbinding is juist zo belangrijk voor ons als mensen. Work on Balance werkt aan het herstel van die verbinding. Zodat we stressopbouw in een vroeg stadium herkennen. En zodat we onze eigen invloed daarop weer beleven. Wanneer we de regie terug hebben verbetert niet alleen onze gezondheid, ook onze productiviteit, onze creativiteit, ons inlevingsvermogen, ons oplossend denkvermogen en de duurzaamheid van onze keuzes. Kortom, de kwaliteit van werken en leven neemt toe. Dit kan het ziekteverzuim verlagen, het verloop terugdringen en de kans op burn-out aanzienlijk verminderen. Wil jij in gesprek met je team? Lees meer over teamgesprekken.