<< Terug

Advies

Er is een belangrijk verschil tussen coaching en advies. Coaching begeleidt je naar je eigen oplossing of antwoord. Een advies komt van buiten.

Afhankelijk van de uitdaging kun je kiezen voor het één of het ander. Of voor een combinatie van beiden. Een advies is maatwerk. Het ontstaat op basis van de huidige situatie en uitkomsten van eerdere onderzoeken of ervaringen. Bestaande cijfers, interviews en een groepsgesprek kunnen samen een compleet beeld geven. Work on Balance onderzoekt situaties vanuit een antropologische benadering. Dit betekent dat de situatie van binnenuit wordt bekeken. Deze benadering helpt bij het vormen van een passend advies.

Tarieven

De tarieven verschillen per traject. Het uurtarief voor een langer traject ligt lager. Het overzicht van de tarieven vind je hier.


Eenmalig advies

Wanneer een organisatie zoekt naar een gezonde balans en werkdruk, kan een eenmalig advies een mooi startpunt zijn. Met een kleinschalig onderzoek nemen we de situatie onder de loep en volgt een advies op maat. Het tijdsbestek hangt af van de vraag en organisatiegrootte.

Kort traject

Een kort traject duurt maximaal vier weken. Met een team of de gehele organisatie werken we toe naar een doel en eindproduct. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het bereikbaarheidsbeleid. Een kort traject kan bestaan uit een kleinschalig onderzoek, een advies en een implementatieplan.

Lang traject

Een lang traject duurt meer dan 4 weken. Het verschil met een kort traject zit in de implementatiefase. Bij een lang traject is Work on Balance ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Uiteraard in nauwe samenwerking met de organisatie.