<< Terug

De visie

Het zit in onze aard om druk bezig te zijn. Dit is een gewoonte waar we ons goed bij voelen. Maar onafgebroken mentale bezigheid zorgt voor een overdaad aan prikkels. En dit geeft stress. Stress wordt opgebouwd wanneer we vaak multitasken en weinig transitietijd hebben. Tijdens overleggen en tussen afspraken door is het gebruikelijk geworden om ingekomen berichten te verwerken. De continue stroom aan digitale communicatie spoort ons aan om vaak en snel te reageren. Niet weten wat er op een reactie wacht schept een gevoel van onrust. Vaak geven we onbewust gehoor aan dat gevoel. En meestal op basis van onbesproken regels en zelf opgelegde verwachtingen. We ontdekken hoe dit anders kan tijdens een goed gesprek hierover met collega’s en leidinggevenden.

En dat gesprek is hard nodig, want cumulatieve stress verstoort het contact met onszelf en de ander. En die verbinding is juist zo belangrijk voor ons als mensen. Work on Balance werkt aan het herstel van die verbinding. Zodat we stressopbouw in een vroeg stadium herkennen. En zodat we onze eigen invloed daarop weer beleven. Wanneer we de regie terug hebben verbetert niet alleen onze gezondheid, ook onze productiviteit, onze creativiteit, ons inlevingsvermogen, ons oplossend denkvermogen en de duurzaamheid van onze keuzes. Kortom, de kwaliteit van werken en leven neemt toe. Dit kan het ziekteverzuim verlagen, het verloop terugdringen en de kans op burn-out aanzienlijk verminderen. Wil jij in gesprek met je team? Lees meer over teamgesprekken.

Digitaal welzijn in 4 stappen

Zet jouw organisatie graag een grotere stap richting digitaal welzijn? De ideale combinatie is een enquête vooraf, een koersbepalend teamgesprek en een vervolg met een workshop, training of coaching op maat. Bekijk dan onderstaande brochure:

Het waarom

Een digitale gewoonte is geautomatiseerd gedrag. Net als tanden poetsen en autorijden openen we onze telefoon en apps uit gewoonte. Vaak lezen en reageren we al voor we dat beseffen. Deze gewoonten staan de nodige rustmomenten in de weg waardoor we stress wel opbouwen maar niet af. Wanneer je afleidende gewoonten afbakent verbetert je concentratie, productiviteit èn creativiteit. Een digitale balans vergroot de ervaren autonomie en voorkomt zo te veel stress. Afbakenen is een uitdaging, want bereikbaarheid en reactiviteit zijn vaak normen. Maar zijn deze normen wel zo waardevol? En zo niet, hoe stellen we die normen dan bij?

1 – De teamenquête

Een teamenquête is dé thermometer voor de ervaren digitale werkdruk en veranderbehoeften onder medewerkers en leidinggevenden. Zo krijgen we samen snel inzichtelijk wat er speelt en kunnen we in het teamgesprek snel de diepte in. De teamenquête lijkt op de digitale balans test. Je krijgt direct zicht op je eigen gewoonten. Achteraf zie je wat de gemene delers zijn met collega’s.

3 – Een workshop of training

Aan de slag met de digitale gewoonten die je tegenwerken/-zitten. Met een nieuwe kijk vindt het team nuttige & haalbare oplossingen. De mogelijkheden voor een workshop of training zijn uitgebreid. Voor een passend aanbod wordt de inhoud afgestemd op de uitkomsten van de teamenquête en het teamgesprek.

2 – Het teamgesprek

Met kennis van de digitale gewoonten buigt het team zich over de ervaren digitale organisatiecultuur en de veranderbehoeften. Wanneer we met ons team in gesprek gaan over onze digitale gewoonten worden we bewust van de oorsprong. We leren hierbij van collega’s hoe zij de bereikbaarheid en digitale werkdruk ervaren. En we zien waar de ruimte voor verbetering zit.

4 – Het vervolgplan

Het vervolg is essentieel. Een workshop of teamsessie inspireert en legt de basis voor het vervolg. Het vervolg is maatwerk en dit kan groots of juist klein. Het vervolg hangt af van de veranderbehoeften en de gewenste oplossingen. Voorbeelden voor een vervolg zijn het ontwikkelen van een bereikbaarheidsbeleid, digitale hygiëne richtlijnen of (team)coaching voor gedragsverandering.